Symptomen

Eierstokkanker veroorzaakt meestal aspecifieke symptomen zoals buikpijn of verteringsproblemen maar patiënten kunnen ook helemaal geen klachten hebben.  Bij een aantal patiënten treedt een accumulatie van abdominaal vocht (ascites) op ten gevolge van tumorontwikkeling.  Dit is een belangrijk signaal en dient dadelijk onderzocht te worden.

Gynaecologisch onderzoek

Er zal een gynaecologisch onderzoek gebeuren, evenals een echografie of een andere beeldvormingstechniek (bv. CT en MRI). Bij tumoren die kleiner zijn dan 1 cm, zijn deze technieken minder geschikt en kan er eventueel een vaginale echografie worden uitgevoerd (transvaginale sonografie).

Bloedonderzoek

Wanneer proteïnen, zoals CA-125 en HE4, worden aangetoond in het bloed, kan dit een indicatie zijn voor de aanwezigheid van eierstokkanker.  De verhoging van deze proteïnen is niet  specifiek en   is niet noodzakelijk aanwezig bij patiënten met eierstokkanker. Deze proteïnen kunnen ook verhoogd zijn ten gevolge van andere kwaadaardige of zelfs goedaardige aandoeningen in het bekken of de buik. Daarom worden deze proteïnen biomarkers genoemd ipv. tumormarkers. De rol van de biomarkers is momenteel een belangrijke topic in het eierstokkanker onderzoek.