1. Patiënten met een herval van eierstokkanker na een eerste lijn of na meerdere lijnen therapie kunnen deelnemen aan de studie wanneer hun tumor niet langer meer reageert op standaard platinum chemotherapie. Dit noemen we ‘platinum-resistent’.
  2. Daarnaast is ook het type eierstokkanker van belang (histologische subtype). Er zijn verschillende subtypes van eierstokkanker. Deze nieuwe behandeling is enkel voor een specifiek type eierstokkanker (nl. weinig gedifferentieerd sereus, weinig gedifferentieerd endometroid en ongedifferentieerd). Enkel deze subtypes zijn toegelaten aangezien ze het meeste kans hebben om voordeel te halen uit deze nieuwe therapie.
  3. Er zijn een aantal specifieke medische vereisten die noodzakelijk zijn (inclusie criteria) of die niet mogen aanwezig zijn (exclusie criteria) om in aanmerking te komen voor deelname aan deze klinische studie. Deze worden nagekeken door uw behandelende arts.
  4. De GANNET53 studie is open voor inclusie in bepaalde centra in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en België. Voor meer informatie, zie “VERBINING MAKEN MET – GANNET53 centra in uw buurt”.
  5. Indien u interesse hebt in deze studie, gelieve dan contact op te nemen met de personen of artsen die u kan terugvinden onder “GANNET53 centra in uw buurt”.