Het is mogelijk dat, ondanks de best mogelijke operatie en chemotherapie, de patiënten hervallen (terugkeren van de ziekte). Na een uitgebreide bespreking en consultatie, zullen deze patiënten ofwel een bijkomende operatie ondergaan ofwel opnieuw chemotherapie krijgen. Deze behandeling kan verschillen van de eerste chemotherapie. Het doel van de behandelende arts is om de patiënte de best mogelijk individuele behandeling aan te bieden waaronder ook de laatste internationale ontwikkelingen en onderzoeksresultaten.  Het is daarom belangrijk dat patiënten deelnemen aan klinische studies zodat de kennis van eierstokkanker toeneemt en hierdoor ook de behandelingsmogelijkheden voor toekomstige patiënten kunnen worden verbeterd.