Data bescherming is erg belangrijk in klinische studies. De data van studiepatiënten mag enkel verzameld worden nadat ze hun toestemming hebben gegeven en volgens de strikte richtlijnen inzake data bescherming. De patiënt kan toestemming geven door het patiëntentoestemmingsformulier te ondertekenen. Dit formulier bevat een specifieke paragraaf die handelt over data bescherming. Enkel de studie artsen en hun studiemedewerkers hebben toegang tot uw data. Vertrouwelijke of ‘persoonlijke’ data is data dat de naam van de studie deelnemers bevat.

Voor veiligheidsredenen is het mogelijk dat vertegenwoordigers van lokale en/of buitenlandse autoriteiten, vertegenwoordigers van de ethische commissie, evenals vertegenwoordigers van de studie sponsor toegang nodig hebben tot de vertrouwelijke data. Deze personen zijn wettelijk verplicht deze data als vertrouwelijk te behandelen.

Wanneer data nationaal en internationaal wordt gebruikt, is dit enkel voor statistische redenen en zal de data steeds gecodeerd zijn. Dit betekent dat de namen van de deelnemers nooit bekend worden gemaakt en nooit worden opgenomen in publicaties. De enige manier om de link te leggen tussen de gecodeerde data en de studie deelnemer is via het patiëntenidentificatie nummer. Deze link wordt bij uw studie arts bewaard.