Aan een klinische studie zijn risico’s verbonden. Deze zijn vergelijkbaar met de risico’s verbonden aan een standaard klinische behandeling.

Wanneer u overweegt om aan deze studie deel te nemen, moet u de volgende aspecten overwegen: Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen bij deelname aan deze klinische studie? Hoe vaak komen deze nevenwerkingen voor? Wat zijn de voordelen van de studiebehandeling?

De specifieke risico’s verbonden aan de studiebehandeling zijn in detail beschreven in de patiënteninformatie. De studie arts zal deze mogelijke risico’s ook uitgebreid met u bespreken alvorens u toestemt om deel te nemen.