Operatie

De eerste en voornaamste therapie bij patiënten met eierstokkanker is een operatie. Gedurende de operatie zal de ervaren chirurg de verspreiding van de tumor in de buik evalueren. Een betrouwbare diagnose is vaak pas mogelijk tijdens die operatie. In dat geval wordt een gedeelte van het verdachte weefsel histologisch onderzocht met behulp van een vriescoupe procedure of cryosectie. Gedurende de operatie worden de beide eierstokken en de eileiders, samen adnexa genoemd, verwijderd. Daarnaast worden ook de baarmoeder, het omentum en de lymfeklieren in het bekken en de buik weggenomen (systemische lymfadenectomie).  Afhankelijk van de tumorspreiding, zullen ook andere structuren worden verwijderd zoals het buikvlies of delen van de dikke of de dunne darm. In dat geval kan de aanleg van een tijdelijke of permanente stoma noodzakelijk zijn. Tijdens de operatie wordt elk zichtbaar tumorletsel verwijderd waardoor dit een zware ingreep is.  Deze operatie wordt best uitgevoerd door ervaren gynaecologische chirurgen. Daarom is het aan te raden deze te laten uitvoeren in een groot centrum met veel expertise.

Chemotherapie

De operatie wordt meestal gevolgd door het tweede belangrijke deel van de therapie: chemotherapie bestaande uit ten minste 6 cycli van carboplatinum en paclitaxel. Er werd aangetoond dat deze standaardcombinatie de beste chemotherapie optie is na de operatie (adjuvante chemotherapie). Met medische en niet-medische maatregelingen is het, – ten minste voor een deel – mogelijk om de vaak gevreesde nevenwerking, misselijkheid, tegen te gaan. Aangezien er ook ernstigere nevenwerkingen kunnen optreden tijdens chemotherapie zoals tijdelijke verlaging van bepaalde bloedcellen, is er een continue opvolging door de arts en samenwerking tussen arts en patiënte noodzakelijk.

Targeted therapy

Naast klassieke chemotherapie worden meer recente therapieën gebruikt of nog getest om hun klinische werkzaamheid en dosis te bepalen (targeted therapy). Deze therapieën zijn  gericht tegen de specifieke veranderde structuren die in kankercellen voorkomen en zouden verdere tumorgroei kunnen onderdrukken. Ganetespib is één van deze nieuwe therapieën. Ganetespib is gericht tegen het veranderde (gemuteerde) protein p53. Het gemuteerde p53 molecule speelt een belangrijke rol in de agressiviteit en chemotherapieresistentie bij eierstokkanker.