Afhankelijk van het stadium van de ziekte op het moment van diagnose, is de kans op herval (terugkeren van de ziekte) relatief hoog. Daarom is een goede opvolging nadat de initiële behandeling is beëindigd erg belangrijk.  Vooral in de eerste 2 jaar is de kans op herval hoger. Daarom zal er u gevraagd worden om elke 3 maanden op controle visite te komen.  Na 2 jaar gebeuren de controles om de 6 maanden, na 5 jaar gebeuren ze jaarlijks. Gedurende deze visites zal uw behandelende arts u vragen stellen over uw gezondheid en eventuele klachten die u ondervindt. Tijdens deze consultatie zal er ook een fysisch en gynaecologisch onderzoek gebeuren evenals een bloedname.  Voor epitheliaal eierstokkanker is CA-125 de meest gebruikte biomarker. Sommige artsen zullen niet standaard de biomarker CA-125 controleren aangezien het niet bewezen is dat het opstarten van een nieuwe therapie op basis van enkel een verhoogd CA-125 voordeel zou opleveren voor de patiënten. CT scans op bepaalde tijdstippen is een algemene standaard opvolging.

Als de patiënte klachten heeft en/of er verdachte bevindingen zijn tijdens het klinisch onderzoek, de lab testen of op de beeldvorming, dan is het mogelijk dat uw arts bijkomende onderzoeken plant (zoals RX, CT scan, echografie of MRI) voor verdere evaluatie. Niet alle fysieke klachten zijn te wijten aan herval. De klachten kunnen ook een gevolg zijn van de vorige anti-kanker behandeling, zoals tintelingen in de vingers en voeten ten gevolge van de paclitaxel therapie.