In het kader van de GANNET53 studie zullen er regelmatig standaard bloednames gebeuren bij u. Daarnaast worden er extra bloedstalen genomen voor wetenschappelijk onderzoek. Aangezien deze bijkomende bloedstalen kunnen genomen worden samen met de standaard bloednames, is het niet nodig nogmaals in de ader te prikken. Wanneer het noodzakelijk is om abdominaal vocht te verwijderen (ascites), kan een deel van dit verwijderde vocht ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit kan enkel als u hiervoor uw toestemming geeft. U kan ook toestemming geven om een biopsie te laten nemen van de teruggekeerde tumor (iop vrijwillige basis). Dit biopt zal dan eveneens dienen voor wetenschappelijk laboratorium onderzoek.

Door bloed, abdominaal vocht en tumorweefsel te onderzoeken (biomateriaal), worden specifieke tumorkarakteristieken, evenals factoren die mogelijk een invloed hebben op de prognose en de respons geanalyseerd. Deze factoren worden biomerkers genoemd en kunnen als indicator dienen om de status van de ziekte te bepalen. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of deze factoren een beslissingshulpmiddel kunnen zijn bij de bepaling van de toekomstige therapieën en of het ziekteverloop van de patiënten hierdoor kan verbeteren. U moet weten dat dit onderzoek op biomateriaal gedaan wordt zonder directe link met u persoonlijk.  Dit betekent dat deze testresultaten niet zullen gebruikt worden om uw huidige therapie op te volgen en te plannen.  De genomen stalen zullen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de pathologische processen en om meer inzicht te krijgen in het effect van de nieuwe therapie. Dit is cruciaal voor de medische vooruitgang.  Toekomstige patiënten met dezelfde ziekte als u, kunnen voordeel hebben bij deze wetenschappelijke analyses.

Wat wordt er juist geanalyseerd? De nadruk van het wetenschappelijk onderzoek ligt op de exacte bepaling van de zogenaamde p53 status van eierstokkanker:

Er zijn verschillende types van eierstokkanker, type I en type II tumoren. Meer dan 70% van alle eierstokkankers zijn type II. Bijna al deze type II tumoren (96%) worden gekenmerkt door een verandering (mutatie) in een proteïne (p53).  Dit proteïne heeft meestal een beschermende functie in de deling, het herstel, de veroudering en het afsterven van cellen.

Wanneer het echter muteert, verliest het zijn beschermende functie zodat beschadigde cellen ongecontroleerd kunnen blijven delen. Dit kan leiden tot het ontstaan van kanker. Daarom hebben we als doel zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de p53 status van de deelnemers aan de GANNET53 studie.  Hiervoor wordt bij de verzamelde weefselstalen het veranderde (gemuteerde) p53 in het laboratorium geanalyseerd.

Onderzoek aan de Universiteit in Göttingen, Duitsland, heeft aangetoond dat het gemuteerde p53 molecule afhankelijk is van het zogenoemde heat-shock proteïne, hsp90. Samen vormen deze moleculen een complex, wat leidt tot een hoge concentratie van veranderd (gemuteerd) p53 proteïne in de cel. In onze klinische studie wordt een nieuw geneesmiddel gebruikt, ganetespib.  Dit geneesmiddel verbreekt de band tussen het heat-shock proteïne hsp90 en het gemuteerde p53 proteïne waardoor de cel in staat is de niet-gebonden vorm van het gemuteerde p53 proteïne af te breken.

Naast p53 zullen nog andere factoren (biomerkers) worden onderzocht die een mogelijke invloed hebben op het verloop van de ziekte.

Het doel van deze wetenschappelijke analyses is om betere laboratoriumtesten te ontwikkelen die kunnen gebruikt worden om beter te kunnen voorspellen en controleren hoe een patiënte zal reageren op de  nieuwe therapie.